съновник.com🔍

НАДОЛНИЩЕ

Ако сънувате, че тичате или се спускате по някакво надолнище — ще ви понижат в службата, неприятности с колегите или трудности в започнатите финансови операции; ако се спускате с голяма скорост по него — ще се освободите от нещо, което ви е тежело.