съновник.com🔍

НАДМЕННОСТ

Ако сънувате, че сте надменни — вашите приятели използват вашата доброта; ако е друг — ще ви повишат в службата.