съновник.com🔍

МАРГАРИТ

Ако сънувате, че сте взели от някого Маргарит — богатство; ако е на върви или огърлица — добър добив; ако е пръснат — скръб и плач.