съновник.com🔍

МАНДОЛИНА

Ако сънувате или свирите на мандолина — дълго пътешествие по вода; ако я чувате — неуспех в търговията.