съновник.com🔍

МАГИСТЪР

Ако сънувате магистър на науките — ще общувате с много хора; ако вие сте магистър — вашите думи вдъхват доверие в хората.