съновник.com🔍

ЛЕЙТЕНАНТ

Ако сънувате или разговаряте с лейтенант — неестествено сношение ще имате; ако сте вие — неприятности.