съновник.com🔍

ЛЕД

Ако сънувате лед — самота, болест, душевен смут; ако сте боси върху него — ще осиротеете; ако са големи ледени блокове — в службата ви чакат изпитания, но ако положите усилия, ще успеете да се справите; ако вървите по него — ще се измамите в любовта, надеждите ви няма да се изпълнят; ако е в дома ви — благополучие; ако се плъзгате по него — грижи и болест; ако го ядете — загуба, а на селяните — благополучие; ако го сънувате на Петровден — добра реколта.