съновник.com🔍

ЛЕГЕН

Ако сънувате леген — ще трябва да положите много усилия, за да успеете, но все пак ще успеете; ако е пробит — празнота.