съновник.com🔍

ЛАЛУГЕР

Ако сънувате лалугер — ще се подобри сексуалното ви положение; ако е черен — болест; ако е бял — ще бъдете поканени на сватбено тържество.