съновник.com🔍

КАЗАН

Ако сънувате казан — загуба; ако е празен и вие го носите — болест; ако е пълен и здрав — благополучие в дома ви.