съновник.com🔍

ИЗОБРАЖЕНИЕ (тайнствено)

Ако сънувате тайнствено изображение — щастливо преминаване на обстоятелствата; ако са ясни и точни — направете си извод от видяното.