съновник.com🔍

ИЗНЕМОЩЯЛ

Ако сънувате, че сте изнемощял — ще оздравеете; ако сте здрав — ще се изпълнят желанията ви; ако друг е изнемощял — съвестта ви ще ви упреква.