съновник.com🔍

ИЗГУБИТЕ

Ако сънувате, че се изгубвате — неприятна изненада; ако се изгубите в гора — злополучие; ако е в поле — благополучие; ако изгубите вещ — ще намерите отдавна загубена вещ.