съновник.com🔍

ИГУМЕН

Ако сънувате игумен — в бъдеще ще живеете охолно. Ако говорите с игумен — голяма опасност.