съновник.com🔍

ЗАКУСВАЛНЯ

Ако сънувате, че сте в закусвалня — веселие, временна радост; ако я гледате — грижи; ако е разбита — препятствие в търговията.