съновник.com🔍

ЗАКОПАВАНЕ

Ако сънувате, че закопавате нещо — ще получите надежда в новата си работа; ако вас ви закопават — благосъстояние и спокойствие.