съновник.com🔍

ЗАКЛЮЧВАНЕ

Ако сънувате, че заключвате врата — неприятности; ако е договор, документи — радостна перспектива; ако се заключвате с ключ — една чужда тайна ще узнаете; ако с друг се заключвате — публично ще се изложите; ако вас ви заключат — препятствие в живота ви дебне.