съновник.com🔍

ЗАВИВАНЕ

Ако сънувате, че завивате нещо — за млади хора — веселие; за жена — ще охладнеете за съпруга си; за мъж — ще ви излъже жена; ако завивате хартия — ще имате проблеми със семейството си; ако е плат — напразно тичане.