съновник.com🔍

ЗАВАРВАНЕ

Ако сънувате, че заварвате някого — трябва да намерите необходимите мерки за вашата безопасност; ако вас ви заварят — неочаквани грижи.