съновник.com🔍

ЗАБУЛВАНЕ

Ако сънувате, че сте забулени — опасност, неприятности; ако друг е забулен — ще имате благополучие от вашият труд.