съновник.com🔍

ЗАБАВЛЕНИЕ

Ако сънувате, че се забавлявате — смърт за ваш близък приятел; ако други се забавляват — ще намерите изход от ситуацията, в която сте попаднали.