съновник.com🔍

ЖУРНАЛИСТ

Ако сънувате журналист — ще имате среща с човек, който ще ви изнуди; ако сте вие — през деня ще сте в лошо настроение.