съновник.com🔍

ЖЕТВА

Ако сънувате жетва — грижи; ако е богата — скоро ще се сбъднат надеждите ви; ако жънете класове — от нищо няма да имате нужда, освен от любов; ако прибирате зърно — ще получите голямо наследство.