съновник.com🔍

ЖЕРАВ

Ако сънувате жерав — ще се чуете със стар и забравен от вас приятел; ако е цяло ято от жерави — скорошни премеждия; ако говорите с тях — желанията ви ще достигнат своя апогей.