съновник.com🔍

ЖЕНИТБА

Ако сънувате, че се жените, — ще научите лоши новини; ако друг се жени — опасност от заболяване.