съновник.com🔍

ЖАЛОСТИВОСТ

Ако сънувате, че сте жалостиви — ще ви ощетят на работата ви; ако е друг — победа.