съновник.com🔍

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Ако сънувате електричество — знак за опасност; ако е спряло — ще получите печалба.