съновник.com🔍

ЕКСКУРЗИЯ

Ако сънувате екскурзия — лъжа от случаен човек; ако сте на нея — вие сте в незавидно положение.