съновник.com🔍

ДЕЛБА

Ако сънувате, че делите нещо — непознати хора ще ви помогнат в труден момент; ако делите нещо с роднини — очаквайте загуби от материално естество.