съновник.com🔍

ДАРАК

Ако сънувате дарак или работите на него — печал и съпротива на ваша страна; ако е счупен — ще имате важни и неотложни работи.