съновник.com🔍

ГИМНАЗИСТ

Ако сънувате гимназист — наглеждайте децата си, защото могат да ви донесат главоболие; ако вие сте гимназист — делата ви търпят крах.