съновник.com🔍

ГЕРОИЗЪМ

Ако сънувате, че сте героичен — благоприятно ще се развият проблемите ви; ако е друг — големи грижи.