съновник.com🔍

ГЕОГРАФИЯ

Ако сънувате, че учите география — с вас се отнасят недостойно; ако друг я учи — проблеми с пътуване.