съновник.com🔍

ВЕЛМОЖА

Ако сънувате или говорите с него — неочакван успех в работата ви; ако вие сте велможа — ще загубите пари.