съновник.com🔍

ВЕЖЛИВОСТ

Ако сънувате, че сте вежливи — ще се забъркате в неприятна за вас сцена; ако друг е вежлив — благоприятни събития в семейството ви.