съновник.com🔍

ВДОВЕЦ или ВДОВИЦА

Ако сънувате или говорите с вдовец или вдовица — скоро ще се изпълнят надеждите ви за задоволяване; ако сте вие — някой ще ви говори сериозно за женитба.