съновник.com🔍

ВАРИАЦИЯ (музикална)

Ако сънувате, че слушате музикална вариация — приятна среща под райбер с взаимна закуска; ако я изпълнявате — ще бъдете изненадани.