съновник.com🔍

АКУШЕР, АКУШЕРКА

Ако сънувате акушер — ще научите тайна, която ще ви донесе добро; ако видите акушери със запретнати ръкава или по време на работа — проява на болест във вас; ако сънувате акушерка — за семейните значи радост, за не-семейни — обида; ако говорите с нея — голяма радост; ако е с окървавени ръце — неочаквано ще получите пари; ако вие сте акушер, акушерка — вие сте прекалено голям оптимист.