съновник.com🔍

АКОМПАНИМЕНТ

Ако сънувате акомпанимент — неочаквано известие от добър приятел; ако вие акомпанирате — ще откриете вашия враг.