съновник.com🔍

АВЕЛ (Библейски брат на Каин)

Ако сънувате или разговаряте с Авел — скръб; ако сте вие — ще имате големи грижи.